دکتر بیتا بیطرفان

دکتر بیتا بیطرفان

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون ریز و متابولیسم
کار از سال 1396

دکتر علیرضا مسعودی

دکترای حرفه‌ای پزشکی، دیابتولوژیست
کار از سال 1386
کریم سعادت اسکندری

دکتر کریم سعادت اسکندری

بیماری‌های داخلی
کار از سال 1366

دکتر هدی فکری صفری زاده

دکترای حرفه ای پزشکی
کار از سال 1388

دکتر فرشته فقیه خراسانی

دکترای حرفه‌ای پزشکی
کار از سال 1397